Dezomam 1000 ml

Dezomam 1000 ml

No Comments on Dezomam 1000 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor

Sastav: Hlorheksidin 5 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antiseptik i dezificijens

Upotreba: Za dezinfekciju papila vimena krava.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 ml rastvora sadrži:

Aktivna supstanca

  • hlorheksidin-diglukonat 5 mg

Pomoćne supstance

  • glicerol,anhidrovani
  • voda prečišćena.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Krave u laktaciji.

INDIKACIJE: Dezinfekcija papila i vimena krava posle muže u cilju preventiranja mastitisa.

DOZIRANJE: Količina preparata za svaku sisu iznosi oko 10 ml i primenjuje se posle svake muže.

NAČIN PRIMENE: Posle pranja i sušenja vimena i sisa, te izvršene muže, sise celom dužinom (najmanje dve trećine dužine) treba potopiti u rastvor preparata.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Posle muže sise (najmanje dve trećine dužine sise) se potapaju u nerazblažen rastvor leka.Preporučuje se da tretirane krave ovim preparatom,posle muže ostanu u stojećem položaju najmanje 20-30 minuta kako bi se zatvorio sisni kanal i sprečila infekcija mikroorganizmima iz spoljašne sredine.

KONTRAINDIKACIJE: Preparat se ne primenjuje kod krava obolelih od mastitisa niti kod životinja suspektnih na mastitis.

NEŽELJENA DEJSTVA: Izuzev moguće pojave reakcije preosetljivosti kod tretiranih životinja nisu zabeležena neka druga neželjena dejstva.

KARENCA: Nema ograničenja za meso i mleko tretiranih krava.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Preparat je namenjen samo za spoljnu upotrebu. Vime posle muže dobro isprazniti, a zatim potapati najmanje dve trećine ili celu dužinu sisa. Preparat koristiti nerazblažen. Upotrebljeni rastvor se mora odbaciti i ne koristiti između muža. Preparat je inkompatibilan sa drugim hemijskim supstancijama i dezinficijensima i ne sme se sa njima istovremeno primenjivati. Voditi računa da ne dođe do kontaminacije rastvora za potapanje patogenim mikroorganizmima.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe!

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se bez recepta veterinara.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top