Galerija

Proizvodni pogoni i obezbeđenje kvaliteta Evrolek Pharmacije su u skladu sa smernicama Dobre proizvođačke prakse, Dobre distributivne prakse, HACCP kao i ostalim smernicama i direktivama koje propisuje naše zakonodavstvo i EU regulativa. Posedujemo i ugovore o kontroli kvaliteta sa Pharmanovom, Naučnim Institutom za veterinarstvo Novi Sad, Farmaceutskim fakultetom u Beogradu i Veterinarskim Zavodom Subotica.

Evrolek Pharmacija Video

No Comments on Evrolek Pharmacija Video

Fotografije proizvodnje

No Comments on Fotografije proizvodnje
Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top