Rumidigest 250 ml

Rumidigest 250 ml

No Comments on Rumidigest 250 ml

 

Farmaceutski oblik: Oralni rastvor

Sastav: Na-propionat, Fe, Cu, Mn, Co, Zn

Farmakoterapijska grupa: Digestiv

Upotreba: Za prevenciju i pomoć terapiji kod bolesti digestivnom sistema i metabolizma.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 250 ml oralnog rastvora sadrži:

Aktivne supstance:

  • natrijum-propionat 100,0 g
  • gvožđe( u obliku gvožđe ( III ) dekstran kompleksa) 110,0 mg
  • bakar ( II ) – sulfat, pentahidrat 60,0 mg
  • mangan (II ) sulfat, monohidrat 90,0 mg
  • kobalt ( II )-sulfat, heptahidrat 12,0 mg
  • cink-sulfat,heptahidrat 4,0 mg

Pomoćne supstance:

  • natrijum-edetat
  • voda,prečišćena

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Goveda, ovce i koze.

INDIKACIJE: Normalizacija procesa varenja kod primarne i sekundarne indigestije, postoperativna terapija traumatskog retikulita i kao dopunska terapija kod acetonemije preživara.

DOZIRANJE:

Goveda:
Kod indigestija 1-2 boce (od 250 ml) na dan.
U zavisnosti od težine slučaja aplikacija se može ponoviti posle 5-8 sati.
Kod acetonemije, po 1 boca (od 250 ml) ujutru i uveče u toku 4-5 dana.

Ovce i koze:
Kod indigestija 1 boca (od 250 ml) za 4 životinje.
Kod acetonemije 1 boca (od 250 ml) na 2 životinje ujutru i uveče.

NAČIN PRIMENE: Lek se aplikuje peroralno,pomoću sonde ili boce za napajanje.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Za primenu na životinjama!
Neposredno pre davanja, sadržaj jedne boce se razblažuje sa vodom do 1 litra, dobro se promućka i potom primeni na propisan način.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu primećena.

KARENCA: Nije predviđena.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćeni lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 2 godine. Lek ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe!

Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah!

NAČIN IZDAVANJA: izdaje se bez recepta veterinara.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top