Sterilni preparati

Gentavet 100ml

No Comments on Gentavet 100ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Gentamicin 80mg/ml

Farmakoterapisjka grupa: Antibiotik

Upotreba: Terapija oboljenja respiratornog, urogenitalnog, gastrointestinalnog trakta, infekcija mekih tkiva.

Detaljnije

Tilovet 50 ml

No Comments on Tilovet 50 ml

 

Farmaceuski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Tilozin 200 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antibiotik

Upotreba: Za lečenje svih respiratornih, gastrointestinalnih infekcija i lokomotornog sistema preživara, svinja, pasa i mačaka.

Detaljnije

Klozan 100 ml

No Comments on Klozan 100 ml

 

Farmaceutski oblik: Suspenzija za injekciju

Sastav: Levamizol-hidrohlorid 50 mg/ml + Klosantel 50 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antiparazitik

Upotreba: Za tretman i lečenje parazitskih infekcija prouzrokovanih želudačno-crevnim i plućnim nematodama, trematodama, estroze, šuge, infestacije krpeljima i mijaze uzrokovane larvama diptera kod životinja.

Detaljnije

Levamizol 50 ml

No Comments on Levamizol 50 ml

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Levamizol hidrohlorid 75 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antiparazitik

Upotreba: Za tretman želudačno crevnih i plućnih Nematoda kod goveda, ovaca i svinja.

Detaljnije

Levamizol 100 ml

No Comments on Levamizol 100 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Levamizol hidrohlorid 75 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antiparazitik

Upotreba: Za tretman želudačno crevnih i plućnih Nematoda kod goveda, ovaca i svinja.

Detaljnije

Noramin 50 ml

No Comments on Noramin 50 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Metamizol-natrijum 500 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Analgetik, antiinflamatorik, antipiretik

Upotreba: Za otklanjanje bolova razne etiologije.

Detaljnije

Fedex+B12 20 ml

No Comments on Fedex+B12 20 ml

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Gvožđe-dekstran 100 mg/ml + cijanokobalamin 0,1 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antianemik

Upotreba: Za profilaksu i terapiju sideropenične anemije kod prasadi i drugih mladih životinja.

Detaljnije

Fedex+B12 50 ml

No Comments on Fedex+B12 50 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Gvožđe-dekstran 100 mg/ml + cijanokobalamin 0,1 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antianemik

Upotreba: Za profilaksu i terapiju sideropenične anemije kod prasadi i drugih mladih životinja.

Detaljnije

Fedex+B12 100 ml

No Comments on Fedex+B12 100 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Gvožđe-dekstran 100 mg/ml + cijanokobalamin 0,1 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antianemik

Upotreba: Za profilaksu i terapiju sideropenične anemije kod prasadi i drugih mladih životinja.

Detaljnije

Glucal 500 ml

No Comments on Glucal 500 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Kalcijum-glukonat 188,4 mg/ml + magnezijum-hipofosfit 40,6 mg/ml + glukoza 181 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Infuzioni rastvor

Upotreba: Preparat se koristi u terapiji hipokalcemičnih stanja komplikovanih deficitom magnezijuma i fosfora i pratećom hipoglikemijom (npr. puerperalne pareze, paraplegija, tetanije, rahitisa i osteomalacije, eklampsije krmača i kuja i sličnih stanja) i kao potporna terapija (kod alergija, inflamatornih procesa, nekih trovanja).

Detaljnije

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 354 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top