Ostali proizvodi

Mastitis Reagens 500 ml

No Comments on Mastitis Reagens 500 ml

Farmaceutski oblik: Rastvor

Sastav: Alkil-aril sulfonat 50 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Pomoćno sredstvo

Upotreba: Za dijagnostiku subkliničkih mastitisa.

Detaljnije

Dezomam 1000 ml

No Comments on Dezomam 1000 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor

Sastav: Hlorheksidin 5 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antiseptik i dezificijens

Upotreba: Za dezinfekciju papila vimena krava.

Detaljnije

Satar 20 ml

No Comments on Satar 20 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za kožu

Sastav: Salicilna kiselina 167 mg/ml + mlečna kiselina 167 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Keratolitik

Upotreba: Za skidanje bradavica kod papilomatoze vimena i drugih mesta na koži životinja.

Detaljnije

Satar 50 ml

No Comments on Satar 50 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za kožu

Sastav: Salicilna kiselina 167 mg/ml + mlečna kiselina 167 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Keratolitik

Upotreba: Za skidanje bradavica kod papilomatoze vimena i drugih mesta na koži životinja.

Detaljnije

Rumidigest 250 ml

No Comments on Rumidigest 250 ml

 

Farmaceutski oblik: Oralni rastvor

Sastav: Na-propionat, Fe, Cu, Mn, Co, Zn

Farmakoterapijska grupa: Digestiv

Upotreba: Za prevenciju i pomoć terapiji kod bolesti digestivnom sistema i metabolizma.

Detaljnije

Glikosol 1000 ml

No Comments on Glikosol 1000 ml

 

Farmaceutski oblik: Oralni rastvor

Sastav: Propilen-glikol, nikotinamid, bakar-sulfat, kobalt-sulfat

Farmakoterapijska grupa: Hepatoprotektiv

Upotreba: Prevencija kao i pomoć u terapiji ketoza, kao i masne degeneracije jetre kod krava i ovaca.

Detaljnije

Evrovit c 500g

No Comments on Evrovit c 500g

Evrovit C 5kg

No Comments on Evrovit C 5kg

Back to Top