Mastitis Reagens 500 ml

Mastitis Reagens 500 ml

No Comments on Mastitis Reagens 500 ml

Farmaceutski oblik: Rastvor

Sastav: Alkil-aril sulfonat 50 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Pomoćno sredstvo

Upotreba: Za dijagnostiku subkliničkih mastitisa.


SASTAV: 1 ml vodenog rastvora sadrži:

Alkil-aril-sulfonat........................... 50 mg

DEJSTVO: Aktivna supstancija u preparatu alkil-aril-sulfonat, kao površinski aktivno jedinjenje u vodenom rastvoru dovodi do raspadanja somatskih ćelija i oslobađanja mnogih njenih sastojaka. U reakciji preparata i mleka oslobođena dezoksiribonukleinska kiselina (DNK) se polimerizuje i stvara gel čija količina i čvrstina direktno zavisi od broja (raspadnutih) ćelija u ispitivanom uzorku mleka. Upravo na ovom principu zasniva se reakcija između preparata i mleka, koja može da bude negativna (-), sumnjiva (±) i pozitivna (+), (+ +) ili (+ + +). Pri negativnoj reakciji broj ćelija iznosi ispod 350.000 u 1 ml mleka. Kod sumnjive reakcije broj somatskih ćelija iznosi između 250.000 i 700.000 u 1 ml mleka. Kod blage pozitivne reakcije (+), broj ćelija iznosi od 350.000 do 1.500.000 u 1 ml mleka. Kada se broj ćelija kreće od 500.000 do 2.500.000 u 1 ml mleka, takvu reakciju nazivamo umereno pozitivnom i označava se sa dva plusa (+ +). Kod sigurno pozitivne reakcije ili reakcije koja se označava sa tri plusa (+ + +) broj ćelija iznosi preko 1.000.000 u 1 ml mleka.

INDIKACIJE: Preparat je namenjen za brzu dijagnostiku subkliničkog mastitisa i poremećaja sekretorne aktivnosti mlečne žlezde kod krava.

NAČIN PRIMENE I PROCENA REAKCIJE: U četvorodelnu posudu sa drškom najpre se iz svake četvrti vimena u odgovarajući odeljak posude izmuzu prvi mlazevi mleka. Količina mleka po odeljcima podesi se da iznosi oko 2 ml. Potom se u svaki odeljak doda ista količina (2 ml) MASTITIS REAGENSA i meša u pravcu kazaljke na satu. Uz stalno mešanje posmatra se izgled smeše, a prosuđivanje reakcije vrši se najranije posle pola minuta.

Pri negativnoj reakciji smeša reagensa i mleka ima homogenu ljubičastoplavu boju bez promene u konzistenciji mleka.

Kod sumnjive reakcije boja mleka je takođe ljubičastoplava, ali se u mleku mogu zapaziti tragovi pahuljica, usled stvaranja gela, koji potiče od polimerizovane DNK.

Kod blage pozitivne reakcije, koja se označava sa jednim plusem (+) boja mleka je ista kao i kod prethodne dve reakcije, ali smeša poprima konzistenciju rastresitog gela, koji se okretanjem ploče raspada na sitne pahuljice.
U umereno pozitivnoj (+ +) reakciji boja smeše mleka i reagensa se menja i nastaje zagasito ljubičastoplava boja.

Kod sigurno pozitivne reakcije ili reakcije koja se označava sa tri plusa (+ + +) smeša reagensa i mleka sve više poprima ljubičastocrvenu boju. Uz to konzistencija postaje čvršća,
nastaje čvršći gel, koji se okretanjem ploče raspada, ali sada samo po ivicama, dok sredina ostaje čvrsta.

KONTRAINDIKACIJE: Nisu poznate.

NEŽELJENA DEJSTVA: Nisu primećena.

KARENCA: Nema ograničenja.

NAPOMENA: Posle svakog testiranja mleka, iz posude prosuti smešu, a zatim istu dobro oprati i osušiti.

NAČIN ČUVANJA: Na temperaturi do 25°C, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se bez recepta veterinara.

ROK UPOTREBE: 18 meseci.

PAKOVANJE: Boca, 1x500 ml.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top