Tenivet tbl

No Comments on Tenivet tbl

 

Farmaceutski oblik: Tablete

Sastav: Prazikvantel 50 mg/tbl

Farmakoterapijska grupa: Antiparazitik

Upotreba: Za prevenciju i lečenje parazitoza izazvanih Cestodama (pantljičare) kod pasa i mačaka.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 tableta sadrži

Aktivna supstanca:

  • prazikvantel 50.00 mg

Pomoćne supstance:

  • laktoza, monohidrat, celuloza, mikrokristalna, povidon K-30, natrijum-laurilsulfat, magnezijum-stearat, silicijum-dioksid, koloidni bezvodni kukuruzni skrob.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Psi i mačke.

INDIKACIJE: Preveniranje i lečenje parazitskih infekcija pasa i mačaka koje uzrokuju zreli i nezreli oblici sledećih pantljičara (cestoda): Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Taenia hydatigena, Taenia pisiformis, Taenia ovis, Hydatigena taeniaeformis (stari naziv Taenia taeniaeformis), Multiceps multiceps (stari naziv Taenia multiceps), Dipylidium caninum, Joyeuxiella spp. i Mesocestoides spp.

DOZIRANJE:

Za pse i štenad:

Telesna masa Doza
Ispod 2,5 kg ¼ tablete
Od 2,6 do 5 kg ½ tablete
Od 6 do 10 kg 1 tableta
Od 11 do 20 kg 2 tablete
Od 21 do 30 kg 3 tablete.

Za mačke i mačiće:

Uzrast Doza
Mačići i mlade mačke ¼ tablete
Odrasle mačke ½ tablete

NAČIN PRIMENE: Tenivet tablete se daju peroralno, na koren jezika ili se tableta stavlja u komad mesa, odnosno komad neke druge hrane koju životinja rado jede. Takođe, tableta se može izmrviti umešati u obrok, ali uz obaveznu proveru da li je životinja uzela celu dozu.

UPUSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Prazikvantel ne deluje ovicidno tj. ne uništava jaja pantljičara, pa se izmet tretiranih mesojeda, u prvih sedam dana nakon dehelmintizacije, mora sakupljati i neškodljivo uklanjati npr. zakopati ili spaliti. Kod dehelmintizacije životinja koje se čuvaju u zatvorenom prostoru treba preduzeti sve mere da bi se izbegla moguća reinfekcija. Kod infekcije sa Dipylidnim caninum tretman treba ponoviti posle 2-3 nedelje od primene leka uz obavezno uklanjanje buva sa životinje i njene neposredne okoline. U endemskim područjima sa prisutnim Echinococcus granulosusT. ovis i T. hydatigena preporučuje se ponavljanje tretmana nakon 6 nedelja, a kod E. multilocularis nakon 4 nedelje.

Suviše česta i ponavljana upotreba antihelmintika iste klase može dovesti do razvoja rezistencije kod parazita i smanjenja ili izostanka efikasnosti terapije.Kod infekcije sa Echinococcus granulosus tretman treba ponoviti posle 6 nedelja.

KONTRAINDIKACIJE: Ne davati štencima i mačićim koji sisaju, jer su te kategorije retko zaražene pantljičarama.

NEŽELJENA DEJSTVA: Jedini mogući neželjeni efekat prazikvantela, primenjenog peroralno kod pasa, je povraćanje.

KARENCA: Nije predviđena.

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u orginalnom pakovanju, zaštićeno od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja djece!

POSEBNA UPOZORENJA: Štenadima do 4 nedelje starosti i mačićima do 6 nedelja starosti ne treba davati Tenivet tablete, jer su u tom periodu oni vrlo retko inficirani pantljičarama. Lek se može koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Biološka raspoloživost prazikvantela može biti značajno promenjena, ako se sa njim istovremeno primene lekovi koji prouzrokuju indukciju enzima jetre (barbiturati). Biološka raspoloživost prazikvantela se takođe smanjuje kod istovremene primene fenitoina ili karbamazepina, a povećava ukoliko se sa njim istovremeno primjeni cimetidin.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lijek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 3 godine. Lek ne upotrebljavati nakon isteka roka upotrebe!

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top