Lelax 20×10 gr

Lelax 20×10 gr

No Comments on Lelax 20×10 gr

 

Farmaceutski oblik: Prašak

Sastav: Na-pikosulfat 25mg/10gr

Farmakoterapijska grupa: Laksativ

Upotreba: Kod opstipacija.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivna supstanca:

  • natrijum-pikosulfat 2.5 mg

Pomoćne supstance:

  • glukoza,monohidrat

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Goveda, konji, svinje, ovce i psi.

INDIKACIJE: Lečenje akutne i hronične opstipacije (postoperativna, puerperalna i dr), prepunjenost predželudaca i digestivnog sistema. Koristi se za pripremu za rentgentski pregled digestivnog i urogenitalnog sistema, kao i za preoperativnu pripremu kod goveda, konja, svinja, ovaca i pasa.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: Oralno. Lek se rastvara u vodi za piće ili umeša u džem ili med i daje jednokratno u preporučenoj dozi. Ukoliko efekat izostane, doza se može ponoviti posle 10 ili 24 h.

Goveda: 

Govedima se natrijum-pikosulfat dozira u dnevnoj terapijskoj dozi od 50 - 75 mg po životinji,
što iznosi 20-30 g ovog leka na goveče telesne mase od 500 kg (2-3 kesice praška).
Sadržaj 2-3 kesice sipati u 1-2 l vode za piće i dati životinji pomoću boce ili sondom.

Konji:
Konjima se natrijum-pikosulfat dozira od 25 - 50 mg po životinji,
što znači da se ovoj vrsti lek daje 10-20 g/500 kg telesne mase, odnosno 1-2 kesice.
Sadržaj 1-2 kesice pomešati sa džemom ili medom i namazati jezik životinje.

Svinje:
Svinjama se natrijum-pikosulfat dozira od 10 - 15 mg po životinji,
odnosno u količini leka od 4-6 g ili ½ kesice praška.
Pomešati sa džemom ili medom i namazati jezik životinje.

Telad i ovce:
5 g / po životinji (½ kesice),
(ekv. 12,5 mg natrijum-pikosulfata po životinji).
Sadržaj ½ kesice sipati u 250-500 ml vode i dati životinjama pomoću boce.

Jagnjad:
1 g /po životinji (1/10 kesice),
(ekv. 2,5 mg natrijum pikosulfata po životinji).
Sadržaj 1/10 kesice sipati u 250-500 ml vode i dati životinji pomoću boce.

Psi:
1 g/ po životinji (1/10 kesice),
(ekv. 2,5 mg natrijum- pikosulfata/po životinji ).
Sadržaj 1/10 kesice pomešati sa džemom ili medom i namazati jezik životinje.

KONTRAINDIKACIJE: Preparat se ne sme primenjivati tj. kontraindikovan je kod životinja sa ileusom, intestinalnom opstrukcijom ili stenozom, zatim kod bolova u stomaku nepoznatog porekla, insuficijencije bubrega i srca, kao i dehidriranih i preosetljivih životinja.

NEŽELJENA DEJSTVA: Lelax retko prouzrokuje neželjene reakcije kod tretiranih životinja. Ponekad može da prouzrokuje jače grčeve creva praćene bolom, kao i lokalnu preosetljivost u vidu raša i otoka kože i sluzokože.

KARENCA: Meso i mleko tretiranih životinja se mogu koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se bez recepta veterinara.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage. Čuvati van domašaja djece!

POSEBNA UPOZORENJA: Ne preporučuje se česta primena leka, kao ni u većim dozama od preporučenih. Produžena primjena i predoziranje leka može da prouzrokuje profuznu dijareju. U tom slučaju treba aplikovati rastvore za rehidrataciju i soli kalijuma. Lek se ne primenjuje istovremeno sa drugim lekovima koji izazivaju hipoglikemiju (diuretici snažnog i umjerenog dejstva, kardiotonički glikozidi, aldosteron), kao ni sa antibakterijskim lekovima širokog spektra dejstva koji mogu da mu umanje efikasnost. Izbjegavati kontakt leka sa kožom i sluzokožom. Ukoliko dođe do kontakta, isprati hladnom vodom. Životinjama omogućiti slobodan pristup vodi za piće.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 3 godine

Rok upotrebe nakon otvaranja: upotrebiti odmah!

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top