Sulfatrim oralni prah 100gr

Sulfatrim oralni prah 100gr

No Comments on Sulfatrim oralni prah 100gr

 

Farmaceutski oblik: Prašak

Sastav: Sulfadiazin 100 mg/g + Trimetoprim 20 mg/gr

Farmakoterapijska grupa: Sulfonamid, antibakterijski lek za sistemsku primenu

Upotreba: Za peroralnu terapiju bakterijskih dijareja, salmoneloze, bakterijske pneumonije, difterije, kolibaciloza svih životinja.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 g oralnog praška sadrži:

Aktivne supstance

  • Sulfadiazin 100 mg
  • Trimetoprim 20 mg

Ekscipijensi

  • Dekstroza, monohidrat
  • Cetrimid

INDIKACIJE:
Kod teladi: lečenje bakterijskih infekcija - enteritisa, kolibaciloze, sekundarnih infekcija i drugih infekcija.
Kod ždrebadi: lečenje infekcija gastrointestinalnog trakta, respiratornih i urinarnih infekcija.
Kod prasadi: lečenje akutnog i hroničnog enteritisa, proliva posle odbijanja, sekundarnih infekcija i drugih infekcija.
Kod jagnjadi: lečenje gastrointestinalnih i respiratornih infekcija.

KONTRAINDIKACIJE: Kontraindikovana je primena preparata kod životinja sa oštećenom funkcijom jetre, bubrega i hematopoetskih organa, kao i kod onih jedinki, koje su preosetljive na sulfonamide i trimetoprim.

NEŽELJENA DEJSTVA: Samo ponekad, kod tretiranih životinja može se pojaviti ataksija, nauzeja, povraćanje, dijareja i hematološke promene (trombocitopenija i leukopenija). Takođe, moguće su i reakcije preosetljivosti.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Telad, ždrebad, prasad, jagnjad.

DOZIRANJE I NAČIN PRIPREME: Preparat Sulfatrim se daje u hrani, vodi za piće ili mleku u količini koja iznosi za sve životinje 10g praška na 40 kg telesne mase dnevno. Dozu treba podeliti i životinji dati u dva puta u intervalu od 12 sati - polovinu ujutro, a drugu polovinu uveče. Lečenje traje 3 do 5 dana, najduže 7 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Životinjama obezbediti dovoljnu količinu vode za piće u toku lečenja, da bi se izbegao mogući poremećaj funkcije bubrega.
Preparat se ne može koristiti u sistemima za automatsko napajanje.

KARENCA: Meso tretirane teladi i jagnjadi nije za ishranu ljudi 15 dana, a prasadi 10 dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C. Čuvati van domašaja dece.

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama.
Preparat Sulfatrim® se ne sme mešati sa drugim lekovima u vodi za piće ili hrani.
Preparat se ne može koristiti u sistemima za automatsko napajanje.
Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Poželjno je da osobe (naročito one, koje su preosetljive na sulfonamide, trimetoprim ili druge lekove, odnosno određene vrste antigena), za vreme primene preparata (usled moguće senzibilizacije), nose zaštitne rukavice.
Ukoliko se pojave alergijske reakcije treba odmah potražiti pomoć lekara, dok se životinjama (u zavisnosti od izraženosti simptoma) mora aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminici i glukokortikoidi.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništava u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 3 godine.

PAKOVANJE: Kesa od tripleks folije (papir/aluminijum/polietilen). Veličina pakovanja: 100 g i 250 g.

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top