Satar 20 ml

No Comments on Satar 20 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za kožu

Sastav: Salicilna kiselina 167 mg/ml + mlečna kiselina 167 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Keratolitik

Upotreba: Za skidanje bradavica kod papilomatoze vimena i drugih mesta na koži životinja.

SASTAV: 1 ml rastvora za spoljašnu upotrebu sadrži
Aktivne supstance:

  • salicilna kiselina (acidum salicylicum) 0,167 g
  • mlečna kiselina (acidum lacticum) 0,167 g

Pomoćne supstance:

  • kolodijum (collodion) 4% etarski rastvor
  • etanol 96%
  • etar

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Krave, ovce, koze.

INDIKACIJE: Uklanjanje bradavica sa vimena (papilomatoza) i drugih mesta na površini tela kod krava, ovaca i koza.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: Posle prethodnog pranja i sušenja promenjenog mesta na koži, lek se staklenim štapićem nanosi na bradavice 1-2 puta na dan u toku nekoliko dana. Salicilna kiselina deluje keratolički (u koncetracijama višim od 3 %) i blago kaustično, kada se aplikuje lokalno na kožu. Mlečna kiselina aplikovana lokalno na kožu u većim koncetracijama deluje keratolički i blago korozivno. Etarski rastvor kolodijuma vrlo brzo isparava i ostavlja na površini kože elastični film koji štiti oštećene delove kože od infekcija.

KONTRAINDIKACIJE: Preparat se ne sme primenjivati kod životinja preosetljivih na salicilate i ostale ingredijente koji ulaze u sastav ovog preparata.

NEŽELJENA DEJSTVA: Samo ponekad moguća je pojava lokalne iritacije.

KARENCA: Meso i mleko tretiranih životinja se mogu koristiti za ishranu ljudi bez ograničenja.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na recept.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u orginalnom pakovanju, radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja djece!

POSEBNA UPOZORENJA: Preparatom se ne smeju tretirati veće površine kože. Ukoliko se kod životinja pojave reakcije iritacije, one spontano prolaze same, a ukoliko nastanu reakcije preosetljivosti, u zavisnosti od ispoljene reakcije životinje se tretiraju lokalno (antihistaminici, glukokortikosteridi) ili pak sistemski (antihistaminici, adrenalin) i lokalno. Ukoliko se ispolje jači neželjeni efekti, savetuje se obustava primene preparata. Osobe, koje boluju od šećerne bolesti ili pak imaju umanjenu perifernu cirkulaciju, kao i značajnu perifernu neuropatiju, trebaju primenjivati preparat sa posebnim oprezom. Prilikom primjene leka, voditi računa da isti ne kane na kožu ili u oči. Ukoliko se to desi, oči treba ispirati (toplom vodom) najmanje 15 minuta, a kontaminirano mesto na koži dobro oprati sa većom količinom sveže česmene vode. Preparat je lako zapaljiv, pa ga treba čuvati dalje od izvora topline.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK TRAJANJA: 3 godine.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top