Kaodiar-S 50 ml

Kaodiar-S 50 ml

No Comments on Kaodiar-S 50 ml

 

Farmaceutski oblik: Oralna suspenzija

Sastav: Neomicin 50 mg/ml, kaolin 200 mg/ml, pektin 6 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antibiotik

Upotreba: Gastroenteritis prasadi, jagnjadi i malih životinja ( pasa i mačaka), prouzrokovani mikroorganizmima osetljivim na neomicin.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1 ml suspenzije sadrži:

Aktivne supstance:

  • neomicin-sulfat 50,0 mg
  • kaolin 200,0 mg
  • pektin 6,0 mg

Pomoćne supstance:

  • kalijum-metabisulfit 1,0 mg
  • metilparaben 1,0 mg
  • prečišćena voda 1,0 ml

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Prasad, jagnjad, psi i mačke.

INDIKACIJE: Gastroenteritis prasadi,jagnjadi i malih životinja izazvan mikroorganizmima osetljivim na neomicin.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: U cilju lečenja gastroenteritisa prasadi, jagnjadi i malih životinja (pasa i mačaka) preparat se daje peroralno 1 ml na 2 kg telesne mase, dnevno. Dnevna doza se može podeliti na dva dela, kada se prva polovina daje ujutro, a druga uveče.terapija traje 3 do 5 dana.

KONTRAINDIKACIJE: Kaodiar-S se ne primenjuje kod životinja sa oboljenjem bubrega, kao i kod životinja preosetljivih na neomicin i druge aminoglikozide.

NEŽELJENA DEJSTVA: Kada se lek primenjuje u terapijskim dozama i prema uputstvu, nisu zapažena neželjena dejstva. Moguća je pojava alergije kod osetljivih vrsta (mačaka i pasa),dijareje i poremećaj funkcije bubrega.
Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dejstvo, koje nije navedeno u ovom uputstvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

KARENCA: Meso i jestiva tkiva 10 dana.

NAČIN IZDAVANJA: Izdaje se na recept veterinara.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25° C u originalnom pakovanju,radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!
Posle otvaranja kontejnera, čuvati na temperaturi do 25° C.

POSEBNA UPOZORENJA:
Za primenu na životinjama! 
Kod malih životinja (pas i mačka), kao i kod mladih, moguća je pojava alergijske reakcije i oštećenje funkcije bubrega i sluha.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Lek se može primenjivati tokom graviditeta i laktacije.

Posebna upozorenja za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe koje su alergične na aminoglikozidne antibiotike ne bi trebalo da rukuju ovim lekom.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 2 godine

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top