Glucal 500 ml

Glucal 500 ml

No Comments on Glucal 500 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Kalcijum-glukonat 188,4 mg/ml + magnezijum-hipofosfit 40,6 mg/ml + glukoza 181 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Infuzioni rastvor

Upotreba: Preparat se koristi u terapiji hipokalcemičnih stanja komplikovanih deficitom magnezijuma i fosfora i pratećom hipoglikemijom (npr. puerperalne pareze, paraplegija, tetanije, rahitisa i osteomalacije, eklampsije krmača i kuja i sličnih stanja) i kao potporna terapija (kod alergija, inflamatornih procesa, nekih trovanja).

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

  • kalcijum-glukonat, monohidrat 188,40 mg
  • magnezijum-hipofosfit, heksahidrat 40,60 mg
  • glukoza, monohidrat 181,00 mg

Što odgovara:

  • kalcijum 16,84 mg
  • magnezijum 3,76 mg
  • fosfor 9,60 mg
  • glukoza 165,00 mg

Pomoćne supstance

  • natrijum-hidroksid 15,00 mg
  • borna kiselina, voda za injekcije

INDIKACIJE: Preparat se koristi u terapiji hipokalcemičnih stanja komplikovanih deficitom magnezijuma i fosfora i pratećom hipoglikemijom (npr. puerperalne pareze, paraplegija, tetanije, rahitisa i osteomalacije, eklampsije krmača i kuja i sličnih stanja) i kao potporna terapija (kod alergija, inflamatornih procesa, nekih trovanja).

KONTRAINDIKACIJE: Kontraindikovana je primena Glucal®-a kod životinja sa hipervolemijom i oštećenim bubrezima, hipermagnezijemijom i hiperglikemijom.
Glucal® ne treba davati istovremeno sa kardiotoničkim glikozidima (potenciranje nastajanja aritmija), diureticima (zbog moguće hiperkalcemije), fluorohinolonima i tetraciklinima (smanjuje se resorpcija minerala), kao i miorelaksansima (zbog potenciranja neuromuskularne blokade).

NEŽELJENA DEJSTVA: Brza i.v. aplikacija ili aplikacija velikih doza preparata Glucal®-a može dovesti do pojačanog znojenja, hiperemije, hipotenzije, depresije disanja, aritmija, pa čak i iznenadnog prestanka rada srca i kolapsa.
Subkutane, a naročito intramuskularne injekcije mogu da prouzrokuju lokalnu reakciju na mestu primene preparata.

Ukoliko primetite neko ozbiljno ili bilo koje drugo neželjeno dwjstvo, koje nije navedeno u ovom upustvu, o tome obavestite nadležnog veterinara.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: Preparat se aplikuje subkutano, intraperitonealno, intravenski (sporo) i intramuskularno.
U akutnim slučajevima preporučuje se davanje polovine doze sporo i.v., a preostale količine na neki od drugih načina, odnosno, s.c., i.m. ili i.p..
Ako se daju veće količine leka s.c. ili i.m. putem, ukupna količina preparata se aplikuje podeljena na više mesta.
Po potrebi aplikacija se može ponoviti posle nekoliko časova.

Konji i goveda: 250-750 ml
Svinje i ovce: 50-120 ml
Psi i mačke: 5-20 ml

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Pre upotrebe Glucal® treba zagrejati na temperaturi tela.
Intravenska aplikacija treba da bude spora. Brza i.v. aplikacija može uzrokovati aritmije, pa čak i iznenadni prestanak rada srca i kolaps.

KARENCA: Nula (0) dana.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama.
U slučaju pojave neželjenih efekata, odmah prekinuti tretman i životinje tretirati simptomatski.
Kada se veća količina leka aplikuje intramuskularno ili subkutano, ukupnu količinu preparata treba podeliti i aplikovati na više mesta, da bi se umanjile lokalne reakcije.

Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Može se koristiti tokom graviditeta i laktacije.

Interakcije
Glucal® se ne sme davati istovremeno sa kardiotoničnim glikozidima (potencirnje nastajanja aritmija), diureticima (moguća hiperkalcemija), fluorohinolonima i tetraciklinima (smanjuje se resorpcija minerala), kao i sa miorelaksansima (potenciranje neuromuskularne blokade).

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Nema posebnih upozorenja.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neupotrebljen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 3 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: Iskoristiti odmah.

PAKOVANJE: Boca sa 500ml rastvora za injekciju, u složivoj kartonskoj kutiji.

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top