Fedex+B12 20 ml

Fedex+B12 20 ml

No Comments on Fedex+B12 20 ml

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Gvožđe-dekstran 100 mg/ml + cijanokobalamin 0,1 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Antianemik

Upotreba: Za profilaksu i terapiju sideropenične anemije kod prasadi i drugih mladih životinja.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

  • trovalentno gvožđe (u obliku kompleksa sa dekstranom) 100 mg
  • cijanokobalamin (vit. B12) 0,1mg

INDIKACIJE: Sprečavanje i lečenje sideropenične anemije prasadi. Međutim, isto tako može se koristiti i u teladi, jagnjadi, kunića i mladunčadi krznašica kod anemičnih stanja. Takođe, preparat se može koristiti i za lečenje sekundarnih anemija u odraslih životinja.

KONTRAINDIKACIJE: Prasad čije majke boluju od deficita vitamina E i/ili selena jer je poznato da takav poremećaj može zajedno sa injekcijama gvožđa biti uzrok iznenadnih uginuća prasadi.

NEŽELJENA DEJSTVA: Ponekad u tretiranih životinja, naročito kod predoziranja može doći do nove lokalne inflamacije sa limfadentom, hemolizom, poremećajem hoda, a nisu isključeni i slučajevi anafilaktičkih reakcija. Takođe, postoji mogućnos sporadičnog uginjavanja prasadi.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Prasad.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: Preparat se aplikuje jednokratno i.m. ili s.c. u dozi koja za prasad stara 2-4 dana iznosi 2ml. Ukoliko je potrebno tretman se može ponoviti posle 10 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Ne preporučuje se aplikacija leka kod tovljenika, a ako je to neophodno, onda mesto uboda treba da bude na vratnoj muskulaturi neposredno iza uva. Ne daje se jedinkama sa poznatom preosetljivošću na gvožđe dekstran. Ukoliko se pojave alergijske reakcije, treba odmah primeniti adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide. Za aplikaciju leka koristiti sterilnu iglu i brizgalicu. Nije dozvoljeno mešanje Fedex® + B12 sa drugim preparatima u istoj brizgalici.

KARENCA: Nema ograničenja. Jedino što se u slučajevima prinudnog klanja, odbacuje tkivo na mestu aplikacije.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama.

Ukoliko se preparat predozira može doći do lokalne inflamacije praćene limfadenitom, hemolize i otežanog hoda. Preparat može da izazove akutnu anafilaktoidnu reakciju (već nekoliko minuta posle aplikacije ili za 3-12 sati). Na mestu ubrizgavanja leka dolazi do prolaznog prebojavanja tkiva.

Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama:

Ukoliko se prilikom primene preparata pojave alergijske odnosno anafikatičke reakcije, odmah treba aplikovati adrenalin i po potrebi antihistaminike i glukokortikoide.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 2 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: iskoristiti odmah

PAKOVANJE: Bočica 20ml, 50ml, 100ml u kartonskoj kutiji

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top