Noramin 50 ml

Noramin 50 ml

No Comments on Noramin 50 ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Metamizol-natrijum 500 mg/ml

Farmakoterapijska grupa: Analgetik, antiinflamatorik, antipiretik

Upotreba: Za otklanjanje bolova razne etiologije.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

  • Metamizol-natrijum 500 mg

Pomoćne supstance

  • Vinska kiselina, voda za injekcije

INDIKACIJE:
Otklanjanje bolova u gastrointestinalnom traktu različite etiologije ( kataralna enteralgija,
tonični grčevi creva, opstipacija, meteorizam želuca i creva, dilatacija želuca, faringealni ili
ezofagealni spazam - opstrukcija)
Akutni zapaljenski procesi lokomotornog aparata (artritis, burzitis, tendinitis i miozitis)
Lumbago
Bolne rane i ozlede
Otklanjanje spazma materice (distocija kod krmača i ovaca)
Spastična stanja urinarnog trakta
Snižavanje povišene telesne temperature
Smanjenje bola u toku pregleda ili terapije životinja
Simptomatska terapija u lečenju bakterijskih infekcija

KONTRAINDIKACIJE:
Ne daje se životinjama sa obolelim bubrezima, jetrom, srcem i promenjenom krvnom slikom, kao ni dehidriranim i iscrpljenim životinjama.
Ne daje se kod gastroenteritisa i kod krvavljenja bez obzira na poreklo.
Ne daje se sportskim konjima najmanje 5 dana pred takmičenje.

NEŽELJENA DEJSTVA: Produžena primena metamizola može da prouzrokuje agranulocitozu, leukopeniju, ulcerozni gastroenteritis, povraćanje, krvarenje, poremećaj funkcije bubrega i jetre. Visoke doze ovog leka, zbog prenadraženosti centralnog nervnog sistema, mogu da prouzrokuju ataksije i grčeve.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Konji, goveda, svinje, ovce, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: Kod jakih bolova i grčeva lek treba aplikovati sporo intravenski, ali se može aplikovati i intramuskularno. Preporučuje se kombinacija oba načina primene.
Konjima se lek aplikuje intravenski.

Lek se obično primenjuje jednom dnevno. Ako je potrebno, doza leka se moze ponoviti jednom
ili dva puta u toku dana, u intervalu od 8 sati.
Doze leka za intravensku i intramuskularnu aplikaciju:
• konji 2 do 5 ml/50 kg t.m., (ekv. 20 mg do 50 mg metamizola/kg t.m.)
• goveda 2 do 4 ml/50 kg t.m., (ekv. 20 mg do 40 mg metamizola/kg t.m.)
• svinje 1.5 do 5 ml/50 kg t.m., (ekv. 15 mg do 50 mg metamizola/kg t.m.)
• ovce 1 do 2 ml/25 kg t.m., (ekv. 20 mg do 40 mg metamizola/kg t.m.)
• psi, mačke 0.25 ml/5 kg t.m., (ekv. 25 mg metamizola/kg t.m.)
Terapija se ponavlja u toku 3 do 5 dana.

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Na jednom injekcionom mestu ( i.m.) govedima se maksimalno može dati do 20 ml, a svinjama i ovcama do 10 ml leka.
Subkutana primena preparata nije preporučljiva zbog jakog lokalnog nadražaja tkiva.
Ukoliko se lek primenjuje u okviru terapije infektivnih procesa, oni moraju biti pod kontrolom antibiotika.

KARENCA:
Meso tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao ni 12 dana od poslednje
aplikacije leka.
Mleko tretiranih životinja nije za ishranu ljudi u toku tretmana, kao ni 5 dana od poslednje aplikacije leka.
Preparat se ne primenjuje kod konja čije je meso namenjeno za ishranu ljudi.

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama.
Sportskim konjima preparat se ne daje najmanje 5 dana pred takmičenje.
Lek ne treba davati istovremeno sa bilo kojim drugim nesteroidnim antiinflamatornim lekom (NSAIL), zbog mogućeg antagonizma ili potenciranja toksičnih neželjenih efekata.
Ne primenjivati ga zajedno sa barbituratima (skraćuju efekat NORAMIN®-a) i hlorpromazinom (nastaje hipotermija).

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neiskorišćen lek ili otpadni materijal se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 3 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

PAKOVANJE: Staklena bočica 1x50 ml.

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top