Gentavet 100ml

Gentavet 100ml

No Comments on Gentavet 100ml

 

Farmaceutski oblik: Rastvor za injekciju

Sastav: Gentamicin 80mg/ml

Farmakoterapisjka grupa: Antibiotik

Upotreba: Terapija oboljenja respiratornog, urogenitalnog, gastrointestinalnog trakta, infekcija mekih tkiva.

KVALITATIVNI I KVANTITATIVNI SASTAV: 1ml rastvora za injekciju sadrži:

Aktivna supstanca

  • Gentamicin-sulfat (izraženo na INN) 80 mg

Pomoćne supstance

  • Metilparahidroksibenzoat 1.80 mg
  • Natrijum-metabisulfit 1.60 mg
  • Propilparahidroksibenzoat 0.20 mg
  • Dinatrijum-edetat 0.05 mg
  • Voda za injekcije

INDIKACIJE: Lečenje oboljenja respiratornog, urogenitalnog i gastrointestinalnog trakta, kao i infekcija mekih tkiva, kože i zglobova (uzrokovanih mikroorganizmima osetljivim na gentamicin) kod konja, goveda, svinja, pasa i mačaka.

KONTRAINDIKACIJE: Ne daje se životinjama sa poznatom preosetljivošću na gentamicin ili druge aminoglikozidne antibiotike.
Ne daje se životinjama sa poremećajem funkcije bubrega, oštećenja sluha i ravnoteže i neuromuskularnim oboljenjima (uključujući mijasteniju gravis).
Lek ne primenjivati istovremeno sa drugim nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima, opštim anesteticima i relaksantnim lekovima.

NEŽELJENA DEJSTVA: Samo ponekad, i to pre svega posle aplikacije većih doza i u toku dužeg vremenskog perioda, preparat (gentamicin), može delovati štetno na osmi kranijalni nerv i izazvati oštećenja ravnoteže i (ređe) sluha, a moguća je i neuromuskularna blokada (sa paralizom mišića), te oštećenja bubrega i reakcije preosetljivosti.

CILJNE VRSTE ŽIVOTINJA: Konji, goveda, svinje, psi i mačke.

DOZIRANJE I NAČIN PRIMENE: Preporučena terapijska parenteralna (s.c. ili i.m.) doza gentamicin-sulfata iznosi 4-10 mg/kg t. m.
Preparat se aplikuje s.c., ili i.m., jednom dnevno u dozi, odnosno količini, koja iznosi za: (vidi tabelu ispod)

Vrsta i kategorija životinje

Doza

(ml/kg t.m.)

Dužina tretmana

(dani)

Konji i goveda

8 ml/100 kg t.m.

(ekv. 6.4 mg gentamicina/kg t.m.)

3-5

Telad i ždrebad

4 ml/50 kg t.m.

(ekv. 6.4 mg gentamicina/kg t.m.)

Svinje

odrasle jedinke

4 ml/50 kg t.m.

(ekv. 6.4 mg gentamicina/kg t.m.)

prasad

0.4 ml/5 kg t.m.

(ekv. 6.4 mg gentamicina/kg t.m.)

Psi

1. dan

0.2 ml/2.5 kg t.m.

(ekv. 6.4 mg gentamicina/kg t.m.)

ostali dani

0.1 ml/2.5 kg t.m. )

(ekv. 3.2 mg gentamicina/kg t.m.)

Mačke

1. dan

0.1 ml/1.25 kg t.m.

(ekv. 6.4 mg gentamicina/kg t.m.)

ostali dani

0.05 ml/1.25 kg t.m.

(ekv. 3.2 mg gentamicina/kg t.m.)

Psi, mačke:
0.8 ml/10 kg t.m. (prva doza)
0.4 ml/10 kg t.m. (do kraja terapije, na svakih 12 sati)
Terapija traje od 3-5 dana, u zavisnosti od ozbiljnosti oboljenja

UPUTSTVO ZA PRAVILNU UPOTREBU LEKA: Preparat koristiti samo u lečenju teških infekcija i to pre svega onda kada se antibiogramski utvrdi da su uzročnici infekcije osetljivi na gentamicin.
Na jedno injekciono mesto velikim životinjama aplikovati maksimalno 20 ml, a malim 10 ml leka. Ukoliko se pojave neželjeni efekti terapiju, treba odmah prekinuti.

KARENCA: Meso i jestiva tkiva: 72 dana
Mleko: 8 dana

POSEBNA UPOZORENJA ZA ČUVANJE LEKA: Čuvati na temperaturi do 25°C, u originalnom pakovanju radi zaštite od svetlosti i vlage. Čuvati van domašaja dece!

POSEBNA UPOZORENJA: Za primenu na životinjama

Mačke su posebno osetljive na gentamicin (najčešće dolazi do ispoljavanja ototoksičnog efekta), pa se preporučuje što preciznije određivanje telesne mase životinja da ne bi došlo do prekoračenja propisane doze leka.
Lek sa posebnim oprezom primenjivati kod sasvim mladih i starih jedinki, kahektičnih, dehidriranih, životinja sa povišenom telesnom temperaturom, kod oboljenja praćenih acidozom i septičnih stanja.
Pre primene leka preporučuje se izrada antibiograma za izolovane mikroorganizme, zbog sve većeg razvoja rezistencije na aminoglikozide. Najčešće su rezistentni neki sojevi bakterija E.coli i Pseudomonas aeruginosa i Klebsiella spp.
Parenteralna aplikacija većih doza ovog leka, naročito u toku dužeg vrmenskog perioda, prouzrokuje oštećenje vestibulo-kohlearnog aparata i funkcije bubrega.
Upotreba tokom graviditeta i laktacije
Tokom graviditeta (naročito u prvoj polovini) treba izbegavati primenu leka.
Interakcije
Gentamicin, ukoliko se primenjuje istovremeno sa opštim anesteticima i relaksantnim lekovima pojačava njihov efekat, dok istovremena primena sa drugim nefrotoksičnim i ototoksičnim lekovima, kao što su amfotericin B, drugi aminoglikozidi, bacitracin, metoksifluran, polimiksin B, vankomicin, furosemid, cefalosporinski antibiotici, potencira njegov efekat.
Posebne mere predostrožnosti za osobe koje daju veterinarski lek životinjama
Osobe preosetljive na aminoglikozidne antibiotike, treba da izbegavaju aplikaciju leka. Prilikom aplikacije pridržavati se opštih pravila o parenteralnoj aplikaciji leka. Ukoliko dođe do samoubrizgavanja ili polivanja leka po koži kod osetljivih osoba, treba odmah zatražiti pomoć lekara.

POSEBNE MERE UNIŠTAVANJA NEUPOTREBLJENOG LEKA ILI OSTATKA LEKA: Neikorišćen lek ili ostatak leka se uništavaju u skladu sa važećim propisima.

ROK UPOTREBE: 3 godine.

Rok upotrebe nakon otvaranja: 28 dana, na temperaturi do 25°C.

PAKOVANJE: Unutrašnje pakovanje: bočica sa 100 ml rastvora za injekciju.
Spoljašnje pakovanje: kartonska kutija i uputstvo za korisnika.

NAČIN IZDAVANJA: Lek se može izdavati samo na recept veterinara.

 

Proizvodnja lekova

Evrolek Pharmacija d.o.o

Pocerska bb, 15000 Šabac

Južna radna zona I

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-15:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 776 000 6

email: evrolek@gmail.com

Veterinarska Stanica Evrolek

Odgovorno lice: dr vet.med. Dušan Lazić

Kralja Milutina 4, 15000 Šabac

Republika Srbija

Radno vreme: ponedeljak-petak

07:00-20:00 časova

subota

08:00-19:00 časova

Kontakt telefon:

+381 (0) 15 345 - 112

email: evrolek@gmail.com

Korisni linkovi

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinu

www.vet.minpolj.gov.rs

Agencija za lekove i medicinska sredstva

www.alims.gov.rs

Fakultet veterinarske medicine

www.vet.bg.ac.rs

Veterinarska komora Srbije

www.vetks.org.rs

Srpsko veterinarsko društvo

www.svd.rs

European medicines agency (EMA)

www.ema.europa.eu

Back to Top